KATÔ SHÛICHI A KYOTO (KATÔ SHÛICHI IN KYOTO) (2009)

vidéo HDV, 11 minutes